Model FL-118S Speokary tizlikli akylly kagyz kubogy enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu ýokary tizlikli akylly kagyz käse enjamy (120pcs / min) awtomatiki pürküji ýag çalmagy, uzyn ok okunyň gurluşyny, barrel görnüşli silindr indeksleme mehanizmini we dişli hereketlendirijini kabul edýär, bu ulanyjylaryň köpüsi üçin oňat wariantydyr. 5-16 unsiýa sowuk / gyzgyn käselerde has ýokary önümçilik kuwwatyna mätäç


  • Model:118S
  • Çap ediş materialy:Peke / goşa PE kagyzy, PLA
  • Önümçilik kuwwaty:100-120pcs / min
  • Kagyz galyňlygy:210-330g / m²
  • Howa çeşmesi:0.6-0.8Mpa, 0,5 kub / min
  • Kagyz kubogynyň ululygy:(D1) Φ60-95 (D2) Φ50-135mm, (D2) Φ40-75mm (h) Φ5-12mm
  • Meýletin:Howa kompressory, Kubok gaplaýyş enjamy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt prosesi

detail

Custöriteleşdirilen kagyz kubogy maşyny

application

- Çözgütleri hödürläň
Maşynyň görnüşini üpjün etmek üçin müşderiniň nusgasyna esaslanýar

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Maşyny önümçilige salyň

- Önüm synagy
Bellenen käse galypynyň hilini tassyklaýança synap görüň

- Önüm gaplamasy
Adaty eksport edilen agaç guty

-Transport ýoly
Howa ýa-da deňiz arkaly

Maşyn aýratynlygy

application
application
application

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: Bize çözgüt tapyp bilersiňizmi?
J: Hawa, diňe müşderimiz käsäniň ululygyny habar beren ýagdaýynda

S: 12OZ üçin näçe käse hyzmat edýär?
J: Bir tonna takmynan 12,0000 kagyz janköýerleri, 250 gram ýekeje PE kagyzy astynda

S: Kubok emele getiriş prosesiniň öňünde kagyz iýmitleniş stoly bolup bilermi?
J: Ulanyjynyň islegine görä islege bagly däl

S: Bellenen kagyz janköýeriniň ululygy bilen maşyny synap bilerismi?
J: Hawa, kagyz janköýerlerini satyjynyň bize gowşurmagyny tertipläp bilersiňiz ýa-da gözleg işlerine kömek edip bileris

S: Eltip beriş wagty birmeňzeşmi ýa-da dürli mukdarda maşyn satyn aldyk öýdýän?
J: Birmeňzeş, 50 gün


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň