Model FL-1250S / 1250C Speokary tizlikli akylly kagyz çüýşeli maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu ýokary tizlikli akylly kagyz çüýşeli maşyn, galyplary emele getirýän bölekleri izolýasiýa edýän iş stoly düzülişini ulanýar.Geçiriji bölekler we galyplar stoluň üstünde, bu düzüliş arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin amatly, bu sowuk / gyzgyn tabaklaryň 12-34 unsiýasyna ýokary isleg bildirmek üçin amatly enjamdyr.

Model

1250S

1250C

Çap ediş materialy

Peke / goşa PE kagyzy, PLA

Önümçilik kuwwaty

90-120pcs / min

80-100pcs / min

Kagyz galyňlygy

210-330g / m²

Howa çeşmesi

0.6-0.8Mpa, 0,5 kub / min

Kagyz kubogynyň ululygy

(D1) Φ100-145mm

(H) Φ50-110mm

(D2) Φ80-115mm (h) Φ5-10mm

(D1) Φ100-130mm

(H) Φ110-180mm

(D2) Φ80-100mm (h) Φ5-10mm

Meýletin

Howa kompressory

Wizual barlag ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt prosesi

detail

Custöriteleşdirilen kagyz jam enjamy

detail
detail

- Çözgütleri hödürläň
Müşderiniň kagyz jamynyň ululygyna görä

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Öňünden töleg geçirilenden soň enjam öndürmäge başlaň

-Makyn synagy
Bellenen kagyz jamyň ululygy boýunça synag

-Gaplamak we eltip bermek
Emdirilen gaplama

-Maşyn eltip bermek
Ulanyjynyň islegine görä

Maşyn aýratynlygy

application
application
application

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: MOQ-da haýsydyr bir haýyş?
J: 1 toplum

S: 30 unsiýa kagyz jamy öndürýäris öýdýän gowy çözgüt barmy?
J: Aýratyn ululygy görkezmegiňizi haýyş edýäris

S: Näçe kilowatlyk howa kompressoryny taýýarlamaly?
J: Näçe enjam işleýändigiňize bagly

S: Gowşuryş wagty näme?
J: 50 gün


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň