Model C600 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu kagyz käsäni emele getirýän maşyn (60-80pcs / min) sowuk / gyzgyn käse önümçiliginde, esasanam kagyz käsesi taslamasyna başlaýan ulanyjylaryň köpüsi üçin ykdysady isleg üçin amatly enjamdyr.


  • Model:C600
  • Kagyz kubogynyň spesifikasiýasy:3-16OZ
  • Kagyz kubogynyň spesifikasiýasy:PEeke / goşa PE kagyzy
  • Önümçilik kuwwaty:60-80pcs / min
  • Kagyz galyňlygy:320g / m²
  • Howa çeşmesi:0.4Mpa, 0.6 kub / min
  • Meýletin:Howa kompressory, Kubok gaplaýyş enjamy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Custöriteleşdirilen kagyz kubogy maşyny

application

- Çözgütleri hödürläň
Müşderiniň haýyşlaryna we nusgalaryna görä, maşyn görnüşini üpjün etmek

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Bir gezek tassyklanan maşyny resmi önümçilige getiriň

- Çözgütleri hödürläň
Müşderiniň haýyşlaryna we nusgalaryna görä, maşyn görnüşini üpjün etmek

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Bir gezek tassyklanan maşyny resmi önümçilige getiriň

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: MOQ näme?
J: 1 toplum

S: Bize degişli kagyz käse çözgüdini berip bilersiňizmi?
J: Öndürmek isleýän kagyz käsäňiziň ululygyny bermegiňizi haýyş edýäris

S: Kubok emele getiriş prosesiniň öňünde kagyz iýmitleniş stoly bolup bilermi?
J: Hawa, ulanyjynyň islegi boýunça islege bagly däl

S: Bir 40HQ bilen näçe maşyn ýükläp bileris?
J: 4 toplum

S: Gurluşyň wagty näçe?
J: 2 aý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň