Model C800 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu kagyz käsäni emele getirýän maşyn (90-110pcs / min), açyk kameranyň dizaýnyny, bölünişini kesmegi, dişli hereketlendirijini we uzynlyk okunyň gurluşyny ulanýan bir tabakly käse önümçiliginiň kämilleşdirilen we kämilleşdirilen enjamy hökmünde.


  • Model:C800
  • Kagyz kubogynyň spesifikasiýasy:3-16OZ
  • Çap ediş materialy:PEeke / goşa PE kagyzy
  • Önümçilik kuwwaty:90-110 sany / min
  • Kagyz galyňlygy:190-350g / m²
  • Howa çeşmesi:0.5-0.8Mpa, 0.4 kub / min
  • Meýletin:Howa kompressory, Kubok gaplaýyş enjamy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki amal

detail

Custöriteleşdirilen kagyz kubogy maşyny

application

- Çözgütleri hödürläň
Ulanyjynyň kagyz käsesiniň ululygyna esaslanýar

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä elektrik markalaryny üýtgedip bolýar

- Müşderiniň tassyklamasy
Goýum goýlandan soň ýasamaga başlaň

-Makyn synagy
Ulanyjynyň kagyz käsesiniň çyzgysy boýunça hil kabul edilýänçä synap görüň

-Maşin gaplamasy
Duman däl agaç guty

- Maşyn eltip bermek
Okean bilen

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: singleeke we goşa PE örtülen kagyzyň arasynda näme tapawut bar?
J: PEeke PE bilen örtülen kagyz esasan gyzgyn içgä ulanylýar;Iki gezek örtülen kagyz esasan sowuk içgä ulanylýar

S: 8OZ üçin näçe käse hyzmat edýär?
J: 230 gram ýekeje PE kagyzyň aşagynda takmynan 17,0000 kagyz janköýerleri

S: Kagyz rulonyny nädip dogry saýlap bileris?
J: Şablon dizaýnyna garanyňda 20 mm has giň bolmak has gowudyr

S: Bu enjamda kagyz käsäni ýygnamak üçin raf barmy?
J: Hawa, 1 käse kolleksiýa racky öz içine alýar

S: Goýum geçirilenden soň önümçilige näçe wagt gerek?
J: 50 gün


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň