Model FL-138S Speokary tizlikli akylly kagyz kubogy maşyny

Gysga düşündiriş:

Bu ýokary tizlikli akylly kagyz käse enjamy (138pcs / min), geçiş böleklerini şekillendirýän iş stolunyň ýerleşişini ulanýar.Geçiriji bölekler we galyplar stoluň üstünde, bu düzüliş arassalamak we hyzmat etmek üçin amatly.Elektrik bölekleri üçin PLC, fotoelektrik yzarlamak we servo iýmitlenmek, sowuk / gyzgyn käseleriň 3-16 unsiýasyna ýokary isleg bildirmek üçin amatly enjam bolan işleýişe gözegçilik etmek üçin ulanylýar.


  • Model:138S
  • Çap ediş materialy:Peke / goşa PE kagyzy, PLA
  • Önümçilik kuwwaty:110-138 sany / min
  • Kagyz galyňlygy:210-330g / m²
  • Howa çeşmesi:0.6-0.8Mpa, 0,5 kub / min
  • Kagyz kubogynyň ululygy:(D1) Φ60-90 (D2) Φ50-135mm, (D2) Φ40-75mm (h) Φ5-12mm
  • Meýletin:Howa kompressory, Kubok gaplaýyş enjamy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt prosesi

detail

Custöriteleşdirilen kagyz kubogy maşyny

application

- Çözgütleri hödürläň
Müşderiniň haýyşlaryna we nusgalaryna görä, maşyn görnüşini üpjün etmek

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylara zerur bolan spesifikasiýa düzedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
O / D tassyklanandan soň önümçilige başlaň

- Enjam synagy
Bellenen çyzgyda hil kabul edilýänçä synag ediň

-Gaplamak we eltip bermek
Suw buglary we agaç guty

-Gaplamak usuly
Okean bilen

Maşyn aýratynlygy

application
application
application

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: Bu enjamy satyn alsak, kepillik näçe wagt dowam eder?
J: Ulanyjynyň ussahanasyna gelen ertesi gününden 12 aý

S: Dürli galyplar bilen işleýän bir maşyn bolup bilermi?
J: Hawa, ýöne operator we wagt ýitirmek üçin çylşyrymly tehnologiýany göz öňünde tutup, beýle usul teklip edilmeýär

S: Kagyz käse maşynynyň içinde flexo çap etmek barmy?
J: Entek ýok we ulanyjylaryň köpüsi çap işine başlasa aýratyn printer kabul ederler

S: Çykandan soň awtomatiki usulda gaplap gutaryp bilerismi?
J: Hawa, 4 käse maşyn bilen içerki önümçilige ýetmek üçin bir gaplaýyş maşynyny satyn alyp bileris

S: Goýum geçirilse, maşyn näçe wagt gutarýar?
J: 60 gün


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň