Kagyz halta enjamy

 • banner1
  banner2
 • Model JD-G350J Fully Automatic Sharp Bottom Paper Bag Machine

  Model JD-G350J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz sumkasy

  Bu doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz sumkasy, boş kagyzy ýa-da çap edilen kagyzy, kagyz kagyzy, zolakly goňur kagyz, süýümli kagyz, iýmit bilen örtülen kagyz we lukmançylyk kagyzy we ş.m. öndürmek üçin substrat hökmünde kabul edýär. , gapdal bukulma, sumka emele getirmek, kesmek, aşaky eplemek, aşaky ýelimlemek, bir gezeklik halta çykarmak, iýmit haltasy, çörek haltasy, gury miwe haltasy ýaly dürli kagyz halta öndürmek üçin amatly enjam. we daşky gurşawa zyýanly sumka.

 • Model JD-G250J Fully Automatic Sharp Bottom Paper Bag Machine

  Model JD-G250J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy

  Bu doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy dürli görnüşli kagyz halta, penjire çörek haltasy (islege görä gyzgyn ereýän ýelimleýji enjam) we gowrulan miweli halta öndürmek üçin niýetlenendir.Islendik teswir, habarlaşyp bilersiňiz

 • Model FD-330W Fully Automatic Square Bottom Paper Bag Machine With Window

  Model FD-330W Penjire bilen doly awtomatiki meýdançanyň aşaky kagyz sumkasy

  Penjireli doly awtomatiki inedördül aşaky kagyz sumkasy, boş kagyzy ýa-da çap edilen kagyzy, kraft kagyzy, iýmit bilen örtülen kagyz we beýleki kagyzlar we ş.m. öndürmek üçin substratlar hökmünde kabul edýär. turba emele getirişi, uzynlygy kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky ýelimlemek, sumka emele getirmek we sumkanyň çykarylyşy, dynç alyş iýmit sumkasy, çörek haltasy, gury miwe haltasy ýaly dürli kagyz haltalaryny öndürmek üçin amatly enjamdyr. we daşky gurşawa zyýanly sumka.

 • Model FD-330/450T Fully Automatic Square Bottom Paper Bag Machine Inline Handles Device

  Model FD-330 / 450T Doly doly awtomatiki meýdançanyň aşaky kagyz sumkasy maşyn içerki enjamy

  Bu doly awtomatiki inedördül aşaky kagyz halta maşynynyň içerki tutawaç enjamy, egrilen tutawaçly kagyz sumkasyny öndürmek üçin niýetlenendir, ýokary derejeli nemes import edilen hereket dolandyryjysyny (CPU) kabul eder, bu ideal enjam bolan durnuklylygy we hereket egri tekizligini ep-esli kepillendirer. Çap ediş gaplaýyş pudagynda söwda sumkasyny we azyk haltasyny köpçülikleýin öndürmek üçin.

  Model FD-330T FD-450T
  Kagyz sumkasynyň uzynlygy 270-530mm 270-430mm (doly) 270-530mm 270-430mm (doly)
  Kagyz sumkasynyň giňligi 120-330mm 200-330mm (doly) 260-450mm 260-450mm (doly)
  Aşakdaky giňlik 60-180mm 90-180mm
  Kagyz galyňlygy 50-150g / m² 80-160g / m² (doly) 80-150g / m² 80-150g / m² (doly;)
  Önümçilik tizligi 30-180pcs / min (tutawaçsyz) 30-150pcs / min (tutawaçsyz)
  Önümçilik tizligi 30-150pcs / min (tutawaç bilen) 30-130 pc / min (tutawaç bilen)
  Kagyz çarşagynyň giňligi 380-1050mm 620-1050mm 700-1300mm 710-1300mm
  Pyçak kesmek Diş kesmek
  Kagyz çarşagynyň diametri 1200mm
  Maşyn güýji Üç fazaly, 4 sim, 38kw
 • Model FD-330D Fully Automatic Square Bottom Patch Bag Machine

  Model FD-330D Doly awtomatiki meýdançanyň aşaky patch sumkasy

  Bu doly awtomatiki inedördül aşaky halta maşyn, boş kagyzy ýa-da çap edilen kagyzy, kagyz kagyzy, iýmit bilen örtülen kagyz we beýleki kagyzlar we ş.m. öndürmek üçin substratlar hökmünde kabul edýär. ýelimlemek, orta ýelimlemek, çap edilen halta yzarlamak, torba turbalaryny emele getirmek, eli deşik, kesgitlenen uzynlygy kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky ýelimlemek we sumkanyň çykarylyşy bir gezeklik, bu dürli kagyz halta öndürmek üçin amatly enjamdyr. nahar iýmit sumkasy, çörek haltasy, gury miwe halta we daşky gurşawa zyýanly halta ýaly.

 • Model FD-330/450 Square Bottom Paper Bag Machine

  Model FD-330/450 inedördül aşaky kagyz halta enjamy

  Bu inedördül aşaky kagyz halta maşyny, kagyzy rulony boş görnüşde kabul edýär we awtomatiki orta ýelimlemek, çap etmek yzarlamak, kesgitlenen uzynlyk we kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky buklama, aşaky ýelimlemek ýaly funksiýalardan ybarat substratlar hökmünde çap edilýär, bu dürli görnüşler üçin ideal enjamdyr. gündelik iýmit haltasy, çörek haltasy, guradylan miwe sumkasy we beýleki daşky gurşaw kagyz haltasy ýaly kagyz halta önümçiligi.Islendik şübhe, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Model FD-190 Square Bottom Paper Bag Machine

  Model FD-190 inedördül aşaky kagyz halta enjamy

  Bu inedördül aşaky kagyz halta enjamy (220m / min) kagyz rulony boş görnüşde kabul edýär we awtomatiki orta ýelimlemek, çap etmek yzarlamasy, uzynlygy we kesilmegi, aşaky indentasiýa, aşaky bukulma, aşaky ýelimlemek ýaly funksiýalardan ybarat substratlar hökmünde çap edilýär. Gündelik iýmit sumkasy, çörek haltasy, guradylan miwe sumkasy we beýleki daşky gurşaw kagyz haltasy ýaly kagyz halta işini ýaňy başlan ulanyjylaryň köpüsi üçin mümkinçilik.Islendik sorag, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.