Model ZX-1200 Karton dikleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu karton gurýan maşyn, gamburger gutusy, çip gutusy, gowrulan towuk gutusy, alyp gidýän guty we üçburçluk pizza gutusy we ş.m. ýaly 180-650g / m² aralygynda dürli kagyz gutularyny öndürmek üçin amatly enjamdyr, oňat hilli, pes şowhunly we ýokary önümçilik netijeliligi, Islendik teswir, arkaýyn boluň!


 • Model:1200
 • Önümçilik tizligi:80-180pcs / min (gutularyň dürli görnüşine görä)
 • Çig mal:Karton / örtülen kagyz / gasynlanan kagyz
 • Kagyz galyňlygy:180-650 gram / m²
 • Kagyz gutusy burçy:5-40 °
 • Iň ýokary kagyz ölçegi:650 (W) * 500 (L) mm
 • Kagyz gutusynyň ululygy:450 * 400mm (iň ýokary), 50 * 30mm (iň az)
 • Howa çeşmesi:2kgs / cm²
 • Elektrik üpjünçiligi:Üç fazaly 380 / 220V, 50hz, 4.5kw
 • Meýletin:Awtomat ýelim pürküji plazma

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Has rahat, ähli motor serwerleri.
2. machineshli maşynlar poslamaýan polat nurbatlary ulanýarlar.
3. Japanaponiýadan getirilýän ähli podşipnikler.
4. Guty ýygnamak üýtgewsiz ýa-da umumy görnüşe bölünip bilner.

Maşyn aýratynlyklary

application
application
application

Custöriteleşdirilen karton gurmak enjamy

detail

- Çözgütleri hödürläň
Maşynyň görnüşini üpjün etmek üçin guty suratyna we ululygyna görä

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedildi

- Müşderiniň tassyklamasy
Bir gezek tassyklanandan soň resmi önümçilige başlaň

-Makyn synagy
Hil kabul edilýänçä her ulanyjynyň nusgasyny barlaň

-Maşin gaplamasy
Howa ýa-da deňiz arkaly eltip bermek.

-Maşyn eltip bermek
Çyglylyga garşy gaplama

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Gaplamak we eltip bermek

Packaging

Sorag-jogap

S: Bir 40HQ bilen näçe maşyn ýükläp bileris?
J: 4 toplum

S: Biziň üçin degişli guty emele getirýän çözgüt berip bilersiňizmi?
J: Önüm etmek isleýän kagyz gutyňyzyň suratyny we ululygyny görkezmegiňizi haýyş edýäris

S: Galyndy barmy?
J: Hawa, 1 galyndy öwgüli görnüşde gowşurylar

S: useelim hakda ulanmaly teklibiňiz barmy?
J: Iýmit derejeli ýelim gowy

S: Goýum geçirilse, öndürmek üçin näçe wagt gerek?
J: 30 gün


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň