Model ZHX-600 Awtomatiki tort gutusy emele getiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu awtomatiki tort gutusyny emele getirýän maşyn, dürli tort gutularyny öndürmek üçin amatly.Bu enjam mehaniki gurluşy, awtomatiki kagyz bilen iýmitlenmegi, ilkinji iki galyndy ýylylyk galypdan soň durnukly, täsirli we awtomatiki burç bukulmagyny, alýumin garyndy galypyny emele getirýän önümleri, ýokary takyklygy we çydamlylygy üpjün edýär, önümi kebşirlemek effekti owadan we berk birleşýär. karton önümçiliginiň eplenýän iň oňat enjamy bolan guty.

Bir adamyň birnäçe enjamy işledip biljekdigini, hilini, akylly işlemegini, az zähmet çekmegini üpjün etmek üçin, sorujy maşyndan, kagyz bilen iýmitlenmekden, burçdan, galypdan, hasaplaýyş gözegçiliginiň ýygnamak parametrlerinden, elektrik we beýleki möhüm komponentlerden mikrokompýuter dolandyryşyny kabul edýär. .Islendik teswir, habarlaşyp bilersiňiz!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Torba shemasy

size
size

Spesifikasiýa

Model ZHX-600
Önümçilik tizligi 30-50pcs / min
Çig mal PE karton kagyzy, PE kraft kagyzy
Kagyz galyňlygy 200-400 gram / m²
Kagyz gutusynyň ululygy 200 * 130 * 40mm
Howa çeşmesi 0.5Mpa, 0.4 kub / min
Elektrik üpjünçiligi Üç fazaly 380V, 50Hz, 5kw
Meýletin Özbaşdaklaşdyrmak kabul ederliklidir

Cöriteleşdirilen tort gutusy emele getiriji maşyn

- Çözgütleri hödürläň   
Nusga görnüşine esaslanýar

- Önümiň ösüşi
Ara alyp maslahatlaşma düzülende konfigurasiýa düzüldi

- Müşderiniň tassyklamasy
Öňünden töleg tölenenden soň önümçilige başlaň

-Makyn synagy
Göwnejaý işleýänçä, ulanyjynyň nusgasyna bagly

-Gaplamak we eltip bermek
Duman däl agaç guty

-Transport usuly
Ulanyjynyň haýyşy boýunça

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Gaplamak we eltip bermek

Packaging

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň