Model JD-G350J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz sumkasy

Gysga düşündiriş:

Bu doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz sumkasy, boş kagyzy ýa-da çap edilen kagyzy, kagyz kagyzy, zolakly goňur kagyz, süýümli kagyz, iýmit bilen örtülen kagyz we lukmançylyk kagyzy we ş.m. öndürmek üçin substrat hökmünde kabul edýär. , gapdal bukulma, sumka emele getirmek, kesmek, aşaky eplemek, aşaky ýelimlemek, bir gezeklik halta çykarmak, iýmit haltasy, çörek haltasy, gury miwe haltasy ýaly dürli kagyz halta öndürmek üçin amatly enjam. we daşky gurşawa zyýanly sumka.


 • Model:JD-G350J
 • Kesiş uzynlygy:165-715mm
 • Kagyz sumkanyň uzynlygy:160-715mm
 • Kagyz sumkasynyň giňligi:70-350mm
 • Gusset ini:20-120mm
 • Torba agzynyň beýikligi:15 / 20mm
 • Kagyz galyňlygy:35-80g / m²
 • Kagyz çarşagynyň giňligi:100-980mm
 • Kagyz çarşagynyň diametri:200-1000mm
 • Plastiki filmiň giňligi:50-240mm
 • Plastiki filmiň galyňlygy:0.012-0.037mm (OPP / PET)
 • Filmiň diametri:00500mm
 • Howa çeşmesi:≥0.12m³ / min , 0.6-1.2Mpa

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Torba shemasy

size

Maşyn aýratynlyklary

HMI işlemek üçin aňsat “LENZE, GERMANI” A ”hödürledi
Hereket gözegçisi optiki süýüm integrasiýasy “LENZE, GERMANY” hödürledi
“Servo” hereketlendirijisi durnukly işleýän “Rexroth, Germaniýa” -ny hödürledi
Surat elektrik datçigi, çap haltasyny takyk yzarlaýan “Kesel, Germaniýa” hödürledi
Gidrawlik material makara ýüklemek / düşürmek
Awtomatiki dartyş gözegçiligi
Web alinger, düzediş wagtyny azaltmak üçin “SELECTRA, ITALY” hödürledi

application
application
application
application

Custöriteleşdirilen kagyz sumkasy

application

- Çözgütleri hödürläň
Nusga ýa-da tehniki çyzgy boýunça meýilnamalary düzüň

- Önümiň ösüşi
Meýilnama düzülende spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
O / D tassyklanandan soň ýasama başlamak

-Makyn synagy
Synag kabul edilýänçä müşderiniň bellenen kagyz agramyna görä

-Gaplamak
Çygly subutnama we eksport edilen agaç guty

- gowşurmak
Howa ýa-da umman arkaly

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: Maňa 2 ýa-da 4 reňkli çap bölümi bilen teklip iberip bilersiňizmi?
J: Hawa, içerki flexo printer bolmaly

S: Bu enjam tutawaçsyz penjire we V ululykdaky enjam bilen enjamlaşdyrylanmy?
J: Hawa, ýöne ýalňyşlyk ýüze çykan halatynda bize sumka nusgasyny görkezmek has gowudyr

S: Penjire üçin haýsy plastmassa filmi ulanmalydygymyzy bilýärsiňizmi?
J: Ulanyjylaryň köpüsi 0.012-0.0037mm aralygyndaky OPP / PET-i kabul ederler

S: Maşynyň 500pc / min ýaly kuwwatyna ýetmegi mümkinmi?
J: Hawa, iň ýokary derejede 650pcs / min çenli bolup biler

S: gowşuryş wagty näçe?
J: 2 aý


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň