Model JD-G250J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy dürli görnüşli kagyz halta, penjire çörek haltasy (islege görä gyzgyn ereýän ýelimleýji enjam) we gowrulan miweli halta öndürmek üçin niýetlenendir.Islendik teswir, habarlaşyp bilersiňiz


 • Model:JD-G250J
 • Kesiş uzynlygy:110-460mm
 • Kagyz sumkasynyň uzynlygy:100-450mm
 • Kagyz sumkasynyň giňligi:70-250mm
 • Gapdal goýmagyň ululygy:20-120mm
 • Torba agzynyň beýikligi:15 / 20mm
 • Önümçilik tizligi:50-350pcs / min
 • Kagyz iýmitleniş giňligi:100-780mm
 • Kagyz çarşagynyň diametri:Φ200-1000mm
 • Kagyz galyňlygy:35-80g / m²
 • Howa çeşmesi:≥0.12m³min 0.6-1.2Mpa

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Torba shemasy

size

Arza

application
application
application
application

Custöriteleşdirilen kagyz sumkasy

application

- Çözgütleri hödürläň
Torba nusgalarynyň islegleri boýunça meýilnamalary düzýär

- Önümiň ösüşi
Käbir markalary ulanyjylaryň islegine görä çalşyp bolýar

- Müşderiniň tassyklamasy
Bir gezek tassyklanan maşyny önümçilige salyň

-Makyn synagy
Mehaniki hereketleriň we ulgamy sazlamagyň utgaşmasy

-Gaplamak tertibi
Emdirilen gaplama usuly

-Transport usuly
Ippingük daşamak ýoly bilen

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: Işleýän wagtyňyz näçe howa çeşmesi gerek?
J: ≥0.12m³ / min, 0.5-0.8Mpa

S: Enjamyňyz plastmassa film giňliginde haýyş edýärmi?
J: Hawa, ony 50mm bilen 200mm aralygynda saklamak has gowudyr

S: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Gowşurylmazdan ozal, müşderiniň bellän çap plastinkasyna laýyklykda düzediş işini dowam etdireris

S: Çyzgyny çap edip bilerismi?Haýsy syýa görnüşi?
J: Hawa, wariant üçin 2 we 4 reňk, iýmit derejesindäki syýa görnüşi gowy

S: Bu enjam ätiýaçda barmy?
J: Iň gysga wagtda 45 gün


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň