Model FD-330D Doly awtomatiki meýdançanyň aşaky patch sumkasy

Gysga düşündiriş:

Bu doly awtomatiki inedördül aşaky halta maşyn, boş kagyzy ýa-da çap edilen kagyzy, kagyz kagyzy, iýmit bilen örtülen kagyz we beýleki kagyzlar we ş.m. öndürmek üçin substratlar hökmünde kabul edýär. ýelimlemek, orta ýelimlemek, çap edilen halta yzarlamak, torba turbalaryny emele getirmek, eli deşik, kesgitlenen uzynlygy kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky ýelimlemek we sumkanyň çykarylyşy bir gezeklik, bu dürli kagyz halta öndürmek üçin amatly enjamdyr. nahar iýmit sumkasy, çörek haltasy, gury miwe halta we daşky gurşawa zyýanly halta ýaly.


 • Model:FD-330D
 • Kesiş uzynlygy:270-530mm
 • Kagyz sumkasynyň giňligi:120-320mm
 • Kagyzyň aşaky giňligi:60-180mm
 • Kagyz galyňlygy:60-150g / m
 • Önümçiligiň bahasy:30-20pcs / min
 • Bukjanyň giňligi:190-330mm
 • Patch tutawajynyň deşiginiň ululygy:75 / 85mm
 • Kagyz galyňlygy ýelme:80-150g / m²
 • Plastiki filmiň galyňlygy:40-70um
 • Patch kagyzy rulonyň giňligi:130mm
 • Patch sumkanyň açylmadyk diametri:00500mm
 • Önümçilik bahasy (patch sumka):30-130 sany / min
 • Kagyz çarşagynyň giňligi:450-1050mm
 • Kagyz çarşagynyň diametri:001200mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn aýratynlyklary

HMI işlemek üçin aňsat “SCHNEIDER, FRANCE” hödürledi
Kompýuter dolandyryjysy optiki süýüm bilen integrirlenen “LENZE, GERMANY” hödürledi
Servo hereketlendirijisi durnukly işleýän “LENZE, GERMANI” A ”hödürledi
Surat elektrik datçigi, çap haltasyny takyk yzarlaýan “SIK, GERMANY” hödürledi
Gidrawlik material makara ýüklemek / düşürmek
Awtomatiki dartyş gözegçiligi
Açylmadyk EPC, düzediş wagtyny azaltmak üçin “SELECTRA, ITALY” hödürledi

application
application
application
application
application

Custöriteleşdirilen kagyz kubogy maşyny

application

- Çözgütleri hödürläň
Müşderiniň sumkasynyň ululygyna we görnüşine bagly

- Önümiň ösüşi
Ulanyjynyň islegine görä bölekleýin marka üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Concernedhli degişli nokatlar tassyklanandan soň önümçilige başlamak

-Makyn synagy
Smoothuwaşlyk bilen işleýänçä synag synagy

-Gaplamak
Çyglylyk we hapa garşy

- Eltip bermek
Gämi ýa-da otly bilen

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: MOQ näme?
J: Çäk ýok

S: patch sumka enjamlarynyň doly çözgüdini berip bilersiňizmi?
J: Hawa, mümkin bolsa sumkanyňyzyň ululygyny ýa-da çyzgyny görkezmegiňizi haýyş edýäris

S: Içini çap edip bilerlermi?Haýsy usul?Flexo?
J: Hawa, suw esasly syýa bilen flexo printerdir

S: Bu enjamyňyz barmy?
J: Dürli ulanyjylaryň arasynda dürli konfigurasiýany göz öňünde tutup, aksiýa ýok

S: Gurluşyň wagty näçe?
J: Iň gysga wagtda 50 gün


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň