Model FD-330/450 inedördül aşaky kagyz halta enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu inedördül aşaky kagyz halta maşyny, kagyzy rulony boş görnüşde kabul edýär we awtomatiki orta ýelimlemek, çap etmek yzarlamak, kesgitlenen uzynlyk we kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky buklama, aşaky ýelimlemek ýaly funksiýalardan ybarat substratlar hökmünde çap edilýär, bu dürli görnüşler üçin ideal enjamdyr. gündelik iýmit haltasy, çörek haltasy, guradylan miwe sumkasy we beýleki daşky gurşaw kagyz haltasy ýaly kagyz halta önümçiligi.Islendik şübhe, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Model:FD-330/450
 • Kagyz sumkasynyň uzynlygy:270-530mm
 • Kagyz sumkasynyň giňligi:120-330mm / 260-450mm
 • Kagyz sumkanyň aşaky giňligi:60-180mm / 80-180mm
 • Kagyz galyňlygy:50-150g / m² / 80-160g / m²
 • Önümçilik tizligi:30-220pcs.min / 30-180pcs.min
 • Kagyz çarşagynyň giňligi:380-1050mm / 660-1230mm
 • Kagyz çarşagynyň diametri:1200mm
 • Maşyn güýji:Üç fazaly, 4 sim, 17 / 17.5kw

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Torba shemasy

size
size

Maşyn aýratynlyklary

HMI işlemek aňsat bolan “Schneider, France” -ni hödürledi
Hereket gözegçisi optiki süýüm integrasiýasy bolan “Rexroth, Germaniýa” -ny hödürledi
“Servo” hereketlendirijisi durnukly işleýän “Rexroth, Germaniýa” -ny hödürledi
Surat elektrik datçigi, çap haltasyny takyk yzarlaýan “Kesel, Germaniýa” hödürledi
Gidrawlik material makara ýüklemek / düşürmek
Awtomatiki dartyş gözegçiligi
Web alinger, kagyzdan ýasalan ýeriň wagtyny azaltmak üçin “Selectra, Italiýa” hödürledi

application
application
application
application
application

Custöriteleşdirilen kagyz sumkasy

application

- Çözgütleri hödürläň
Maşynyň görnüşini üpjün etmek üçin ulanyjynyň sumkasynyň nusgasyna görä

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
O / D tassyklanandan soň ýasama başlamak

-Makyn synagy
Ulanyjynyň haýyş eden kagyz agramyny barlaň

-Gaplamak
Duman däl agaç guty

- Eltip bermek
Okean bilen

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: FD-450T (içerki tutawaç) derejesini ýokarlandyrmak üçin FD450 satyn alyp bolarmy?
J: Şol iki enjamyň ulgamy gaty tapawutlanýar

S: Doly çözgüt berip bilersiňizmi?
J: Hawa, öndürjek sumka nusgalaryňyzy görkezmegiňizi haýyş edýäris

S: Tutuşlyklary aýratyn öndürip bilerismi?Kiçijik O / D üçin tutawaçlar bar bolsa mysal
J: Hawa, köp ulanyjy kömekçi iş hökmünde ýene bir öwrümli ýüp kagyz tutawajyny kabul eder

S: 330 bilen 450 arasynda näme tapawut bar?
J: Degişli sumkanyň ini we galyndysy başga

S: Bu enjamyňyzda ätiýaçlyk barmy?
J: Häzirki önümçilik tertibi hökmünde 45 gün gerek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň