Model FD-190 inedördül aşaky kagyz halta enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu inedördül aşaky kagyz halta enjamy (220m / min) kagyz rulony boş görnüşde kabul edýär we awtomatiki orta ýelimlemek, çap etmek yzarlamasy, uzynlygy we kesilmegi, aşaky indentasiýa, aşaky bukulma, aşaky ýelimlemek ýaly funksiýalardan ybarat substratlar hökmünde çap edilýär. Gündelik iýmit sumkasy, çörek haltasy, guradylan miwe sumkasy we beýleki daşky gurşaw kagyz haltasy ýaly kagyz halta işini ýaňy başlan ulanyjylaryň köpüsi üçin mümkinçilik.Islendik sorag, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


 • Model:FD-190
 • Kagyz sumkasynyň uzynlygy:190-370mm
 • Kagyz sumkasynyň giňligi:80-200mm
 • Kagyz sumkanyň aşaky giňligi:50-105mm
 • Kagyz galyňlygy:45-130g / m²
 • Önümçilik tizligi:30-220pcs / min
 • Kagyz çarşagynyň giňligi:280-640mm
 • Kagyz çarşagynyň diametri:1200mm
 • Maşyn güýji:Üç fazaly, 4 sim, 14kw
 • Maşynyň agramy:6000 kg
 • Umumy ölçeg:8500 * 3200 * 1700mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Torba shemasy

size
size

Maşyn aýratynlyklary

HMI işlemek aňsat bolan “Schneider, France” -ni hödürledi
Hereket gözegçisi optiki süýüm integrasiýasy bolan “Rexroth, Germaniýa” -ny hödürledi
“Servo” hereketlendirijisi durnukly işleýän “Rexroth, Germaniýa” -ny hödürledi
Surat elektrik datçigi, çap haltasyny takyk yzarlaýan “Kesel, Germaniýa” hödürledi
Web alinger, kagyzdan ýasalan ýeriň wagtyny azaltmak üçin “Selectra, Italiýa” hödürledi

application
application
application
application

Custöriteleşdirilen kagyz sumkasy

application

- Çözgütleri hödürläň 
Müşderiniň haýyşlaryna we nusgalaryna görä, maşyn görnüşini üpjün etmek

- Önümiň ösüşi
Ulanyjylaryň islegine görä spesifikasiýa üýtgedilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Bir gezek tassyklanan maşyny resmi önümçilige getiriň

-Makyn synagy
Ulanyjynyň nusga dizaýnyna görä göwnejaý işleýänçä synag synagy

-Gaplamak
Çygly agaç guty

- Eltip bermek
Howa ýa-da deňiz arkaly eltip bermek.

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: MOQ näme?
J: 1 toplum

S: Bize degişli kagyz halta çözgüdini berip bilersiňizmi?
J: Hawa, sumkanyň ululygy ýaly haýyşlaryny bize habar bermegiňizi haýyş edýäris

S: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Gowşurmazdan ozal, müşderiniň bellenen sumkasynyň görnüşine we hiline görä agramyna görä synag synagyny geçireris

S: Içerki çap edip bilerismi?
J: Hawa, saýlamak üçin 2 ýa-da 4 reňk bar

S: Gurluşyň wagty näçe?
J: Adatça 2 aý


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň